Гурток "Джура - Сокіл"

Чому сьогодні стало нагальним питання військово-патріотичної та історико-патріотичної роботи в ліцеї для вас не секрет. Це вимога часу. Змінилась країна. Мільйони людей вивчили гімн України , в кожному будинку з'явився український жовто-блакитний прапор.Діти в дворах збирають шини, будують барикади, грають в Майдан. Учні ліцею продають іграшки і збирають гроші на допомогу військовим які воюють на Сході нашої зраненої країни. Наша колега, вчителька української мови Ковпак Лідія Володимирівна воює на фронті. Це нова Україна. І ця нова Україна вимагає і нашої участі. Участі вчителя. Ми маємо змінити себе, змінити свої підходи до всього виховного процесу. В учнів необхідно виховувати глибокі почуття патріотизму, національної свідомості, гордості за свою Батьківщину. Ці якості потрібні українському народу сьогодні - в період війни, в період відновлення державності.Ці якості справжнього патріота потрібні будуть і завтра в період розбудови і зміцнення могутності нашої Батьківщини, та для збагачення слави України. Як це зробити практично. Для виконання цих завдань призначено Положення про дитячу-юнацьку-спортивну патріотичну гру "Джура". Що це таке ? Це ціла система по вихованню справжнього патріота. Українці- єдина в світі козацька нація. Козацтво є дисциплінованою організацією українського народу; його формою самоорганізації і самозахисту в умовах лихоліття. Запорозьке козацтво-гордість української нації. На базі козацької педагогіки та звитяги була побудована програма гуртка "Джура"
Україна нині переформовується. Майдан зупинив сповзання країни під зверхність Росії. Українці на Майдані активно і яскраво презентували українську націю перед Світом.
В нинішній складній ситуації в країні, в умовах російсько-української війни та постійного інформаційно-психологічного впливу на дітей із ЗМІ, з боку батьків і вчителів повинні змінюються державні підходи до організації в навчальних закладах процесів навчання, виховання та розвитку дітей.
Важливим стає питання самоідентифікації дітей як особистостей, як членів українського суспільства, народу та державницької нації, як громадян України.
Україна нині отримала шанс стати європейською державою з особливим національним обличчям і старовинними народними звичаями і традиціями. Але щоб навести лад у власному домі українцям потрібно виховати багато свідомих, мудрих, шляхетних і відважних молодих громадян.
Нині Україна переживає зміну способів життя людей, змінюється система цінностей суспільства, що розпочалася під впливом Революції Гідності та відповідно змінюється соціальне замовлення до педагогіки. Але суспільство замовляє не нову педагогічну науку, а нові способи діяльності вчителя, які він реалізує на основі засвоєння ним педагогічної науки.
Для задоволення потреб дітей суспільство прагне мати нового сучасного вчителя-педагога. Таке суспільне замовлення визначається двома орієнтирами:
1. Народ виходить із авторитарного способу життя і започатковує систему громадянського співжиття.
2. Україна переживає одночасно процес відродження (чи доформування) української нації, яка досі не мала можливості повноцінно реалізувати свої національні цінності та розвивати свою національну педагогіку.
Досвід попередніх років засвідчив, що регіональні виховні системи формували молодь в дусі регіонального патріотизму, що породив сепаратизм.
Україні нині потрібна загальнодержавна виховна система національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що охопить дошкільні, середні,
позашкільні, професійно-технічні та частково вищі навчальні заклади України.
Україні потрібен «новий» вчитель спроможний сприяти школярам їхньому самоусвідомленню, становленню і самореалізації як патріота-державника. З дітьми повинні працювати ті, хто їх любить і розуміє, а не ходить в школу на роботу відчитувати теми на уроках. А держава, у свою чергу, повинна створити таку систему підбору, тестування і підготовки педагогів, щоб до дітей доходили найдостойніші із кандидатів. Але тоді для цих достойних педагогів мають бути забезпечені достойні умови оплати їхньої праці, життя і професійного росту.
В час оборони країни ворога перемагає не генерал, а вчитель.
В Україні нині склалася унікальна ситуація коли потребу опіки, підтримки
і розвитку державної виховної системи однаково розуміють і Президент України, і Кабінет Міністрів України, і вчителі, і батьки.
На цей час створені та діють:
- Міжфракційне депутатське об’єднання «За національно-патріотичне виховання» у Верховній Раді України, з 17 грудня 2014 р.;
- Міжвідомча комісія з питань національно-патріотичного виховання при Кабінеті Міністрів України, з 22 липня 2015 р.;
- Рада з національно-патріотичного виховання при МОН України, перше її засідання відбулося 4 грудня 2015 р.
Президентом України підписано два Укази:
- від 12 червня 2015 р. № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;
- від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».
Указом Президента України № 334/2015 було визначено Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура"), яка офіційно впроваджується в навчальні заклади України з 2003 року, базовою для формування загальнодержавної системи національно-патріотичного виховання дітей і молоді.
Цим Указом доручено Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям всебічно сприяти проведенню цієї гри.
Гра «Джура» розпочинається 14 жовтня – в День захисника України,
а завершується 24 серпня – в День незалежності України. Ці дві дати яскраво характеризують виховну направленість гри.
Виховна система гри «Джура» є комплексною, такою, що діє протягом всього навчального року, включає в себе постійну навчально-виховну роботу в кожній школі, дає можливість залучити до спільної дії учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
Виховна система гри охоплює всі вікові групи учнів шляхом проведення гурткової роботи та запровадження дитячого самоврядування. Щорічно навесні та влітку державними органами влади спільно з громадськими активістами, ветеранами АТО та волонтерами проводяться дитячо-юнацькі виховні вишкільні навчально-тренувальні таборування в рамках I-х (районних, міських), II-х (обласних), III-го (Всеукраїнського) етапів гри.
Гра «Джура» дає потенційну можливість щорічно проводити на державному рівні близько 700 дитячо-юнацьких вишкільних таборів.
(490 таборів в районах + 178 – в містах + 25 – в областях і в м. Києві = всього 693 табори).
Така форма виховної роботи з дітьми та молоддю є надзвичайно ефективною та актуальною, зважаючи на складні військово-політичні умови, що нині склалися в Україні.
Високий рівень обороноздатності України може бути забезпечений не стільки новітніми зразками зброї, як, у першу чергу, високим рівнем патріотизму громадян, наявністю у них потрібних умінь та навичок із загальновійськових дисциплін, вміння зберегти своє життя і здоров’я в умовах надзвичайної ситуації та військового конфлікту, надання першої допомоги, а головне – їхньої готовності захистити Україну від будь-якого агресора. Народ-патріот – непереможний!
Але для надійного функціонування такої загальнодержавної виховної системи потрібно створити Центральний державний виконавчий орган та мережу регіональних керівних органів.
Такий підхід не суперечить принципам Євроінтеграційного процесу, та забезпечить виконання завдань перехідного періоду від пострадянського державного управління до норм державного управління Європейських країн.

    Немає коментарів:

    Дописати коментар